Välkommen till Stockholm

Mycket mer än bara Stureplan

Egentligen är namnet Stockholms Län lite missvisande eftersom Stockholm bara är en av 26 kommuner. Visserligen den mest kända och omtalade men det finns så mycket mer att upptäcka, hela vägen från Norrtälje till Södertälje.

I länet bor och arbetar nästan en fjärdedel av alla svenskar så det är inte undra på att det blir lite trångt på gator och i kollektivtrafiken när det är rusningstid. Men det är väl det tempot plus allt som finns att göra här i och runt huvudstaden som gör Stockholm så intressant att bosätta sig och arbeta i, speciellt när man är i början av sin karriär. Det är inte någon brist på lediga jobb men däremot på bostäder vilket gör att de flesta pendlar flera timmar varje dag. Ett bevis på att regionen är en smältdegel av nöjen är att antalet serveringstillstånd har ökat från 300 på 70-talet till över 2.200 restauranger, barer och krogar idag. Så det finns alla möjligheter att hitta på något efter att jobbdagen är slut.

Antal kommuner

26

Största kommunerna

Stockholm
Sollentuna
Upplands-Väsby
Södertälje

Antal boende

Storlek (yta): 16:e största
Antal invånare: Ca 2 300 000 (största)
Bristyrken i Stockholm
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Stockholm

I Stockholms län finns det många jobb inom försäljning, hotell, restaurang och service. Många får dessutom sina första jobb inom något av dessa yrken.
Bland restaurangs yrkena är jobbmöjligheterna särskilt goda för kockar och kallskänkor.
Inom försäljningsyrket finns det goda möjligheter till jobb som telefonförsäljare.
Inom fackhandeln ökar dessutom dina möjligheter om du exempelvis har ett intresse för teknik.

Jobbmöjligheterna för restaurang- och köksbiträden är mindre goda.
Väktare och ordningsvakter har goda jobbmöjligheter. Dina chanser till jobb ökar om du har relevant utbildning samt kan tänka dig att jobba obekväma arbetstider.
Bland serviceyrkena är det medelgoda jobbmöjligheter för brandmän.

Parallellt med en positiv utveckling på arbetsmarknaden växer dock skillnaderna både vad gäller sysselsättning och arbetslöshet mellan de med för- respektive eftergymnasial utbildning. För personer med högst förgymnasial utbildning är arbetslösheten omkring 20 procent medan den för gruppen med eftergymnasial utbildning är omkring fyra procent. Dessa skillnader tyder på en obalans på arbetsmarknaden.

Att det finns arbetskraftsbrist inom vissa yrken samtidigt som många är arbetslösa tyder på att de arbetssökande i större utsträckning än tidigare saknar den kompetens som söks för de lediga jobben. 2016 var 77 procent av den arbetsföra befolkningen sysselsatt.
För inrikes födda var sysselsättningsgraden drygt 80 procent för både kvinnor och män medan den för utrikes födda kvinnor var knappt 62 procent och för utrikes födda män drygt 69 procent under 2016.

Framtidens arbetsmarknad

Fler jobb i Stockholms län under 2017-2018. Under perioden väntas sysselsättningen öka med 48 000 jobb. En stark konjunktur och en växande befolkning i Stockholm ger förutsättningar till en fortsatt växande arbetsmarknad. Bäst bedöms utvecklingen bli för byggverksamheten och delar av privata tjänstenäringen. Stockholm fortsätter vara sysselsättnings motor i landet med ett ökat antal sysselsatta 2017 med 27 000 personer och 21 000 personer under 2018.

Infrastruktur nu och i framtiden

Den politiska ledningen i Stockholm Stad har nu sagt att 140 000 nya bostäder ska färdigställas till 2030. Flera andra kommuner i länet har formulerat liknande mål.
Mellan åren 2010 och 2021 planeras det att satsas 482 miljarder svenska kronor på infrastrukturprojekt i Sverige.Ett stort antal projekt planeras i Stockholms län.

Stockholms län är Sveriges huvudstadsregion och tillväxtmotor. Länet har en femtedel av Sveriges befolkning på två procent av landets yta, och växer med cirka 35 000 personer per år. Stockholm är den tionde starkaste universitetsmiljön i världen, utanför USA, och är därmed en del av ett större europeiskt och globalt sammanhang.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.