Välkommen till Södermanland

Här pratar man ”Rikssvenska”

Åtminstone påstås det att var Nyköpings-dialekten som alla nyhetsuppläsare skulle prata för att alla skulle förstå vad som sades. Som tur är gäller inte det längre, kanske mest för att folk numer flyttar på sig.
Just Sörmland (eller Södermanland som länet officiellt heter) är ett bevis på rörligheten. Många som bor här pendlar in till Storstockholm och kombinerar på så vis det bästa av två världar, ett attraktivt och utvecklande arbete med avkopplande natur inpå hemmaknuten. Att ta tåget från Katrineholm eller Nyköping till T-Centralen går på under timman.
Södermännen som gett sitt namn åt länet hette så för att de bodde just söder om Mälaren. Idag har dessa södermän och kvinnor hunnit bli närmare 1,5 miljoner.

Några kommuner i Södermanland med ett eget Platstorg!

Antal kommuner

9

Största kommunerna

Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Nyköping
Strängnäs
Oxelösund

Antal boende

Storlek (yta): 17:e största
Antal invånare: Ca 290 000
Bristyrken i Södermanland
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Södermanland

Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i Södermanland blir jobben fler. Det skapas också jobbtillfällen när många går i pension under kommande år och behöver ersättas.
Arbetsuppgifterna i olika yrken förändras hela tiden. Det kan till exempel innebära förändringar av kunskapsinnehåll och teknik. Den snabba teknikutvecklingen ställer krav på ökade IT-kunskaper inom allt fler yrken.

Ett vanligt grundkrav bland många arbetsgivare är ett slutbetyg från gymnasiet. Med en gymnasiekompetens ökar jobbmöjligheterna och det är en utbildningsnivå som är gångbar inom ett stort antal yrken. Om du har en eftergymnasial utbildning är jobbmöjligheterna ännu bättre.

Under 2016 och 2017 bedöms antalet sysselsatta stiga med 1 000 respektive 700 personer i länet. Om vi bortser från år 2009 ligger länets genomsnittliga sysselsättningsökning på 1 100 personer per år för perioden 2006-2014.
Sysselsättningsökningen i länet motsvarar en ökning på 0,9 procent för 2016 och 0,6 procent för 2017 i förhållande till det totala antalet sysselsatta i länet. Flest är anställda och arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Ett annat stort yrkesområde i länet är tillverkning, drift och underhåll. I Södermanland är det fler som arbetar inom dessa yrkesområden jämfört med riket som helhet.

Framtidens arbetsmarknad

Jobben i Södermanland kommer att bli fler. Det gäller exempelvis olika yrken inom hälso- och sjukvård, omsorgs- och socialt arbete, service och tjänster. Det ser även ljust ut för flertalet yrken inom bygg- och anläggning. Inom tillverkning riskerar dock antalet jobb att minska.
När arbetsuppgifterna utvecklas inom olika yrken medför det oftast ökade krav på kunskaper och kvalifikationer hos de som ska anställas. Det här är exempel på en utveckling som gör att arbetsgivare ibland upplever en brist på arbetskraft när man ska rekrytera, trots att många är arbetslösa. Det är också bra att ha goda kunskaper i svenska och kunna tänka sig en längre resväg till sin arbetsplats. Att ha körkort är oftast meriterande och inom många yrken kan det vara en förutsättning för att få arbete.

Undersköterska är det största yrket i Sverige och även i Södermanland. Arbetet kan innebära många olika arbetsuppgifter beroende på vilken typ av verksamhet du jobbar inom. De flesta undersköterskor arbetar inom äldreomsorgen. För undersköterskor med kompletta gymnasiebetyg från vård- och omsorgsprogrammet är jobbmöjligheterna goda.
Från att ha varit en stor arbetsmarknad för barnskötare med kunskaper inom omsorg efterfrågas allt mer pedagogiskt arbete som kräver förskollärarutbildning. Men den stora bristen på förskollärare gör att jobbmöjligheterna förbättrats för barnskötare.

Många ungdomar får sina första jobb inom försäljning, hotell eller restaurang. Omsättningen på personal är relativt hög vilket skapar ingångar till jobb även om det ofta är många sökande till de lediga jobben. Många jobb av enklare karaktär inom tillverkning har rationaliserats bort eller försvunnit till låglöneländer. Det här är förändringar som berör länet även under kommande år. Produkter och tillverkningsprocesser har i allt högre grad specialiserats. Man kan säga att vi ser en förändring från massproduktion i fabrikerna till specialiserad och kundstyrd produktion.
För yrken inom ekonomi, administration och media behövs oftast någon form av eftergymnasial utbildning. Det föds allt fler barn i länet och behoven av barnomsorg och utbildning i tidiga åldrar ökar. Det innebär att förskollärare och grundskollärare har goda jobbmöjligheter. Även inom gymnasieskolan ökar elevunderlaget under många år framöver. Bygg och anläggningspersonal har stora möjligheter att få jobb inom den närmsta tiden, då det byggs mycket.
Jobbmöjligheterna är goda för många yrken som kräver teknisk, eller någon form av systemvetenskaplig utbildning. Det gäller särskilt för civilingenjörer och högskoleingenjörer.
Jobbmöjligheterna är goda för lastbilsförare med erfarenhet och som genomgått och fått sitt yrkesförarbevis (YKB).

Infrastruktur nu och i framtiden

Södermanland är ett län med stark utveckling, attraktiva livsmiljöer, fantastisk och omväxlande natur. Här finns 150 naturreservat och unika slotts- och herrgårdsmiljöer. Här finns nav för transporter, bland annat Sveriges femte största flygplats, Stockholm Skavsta flygplats. Tillsammans med motorvägen och Ostlänken är Skavsta en viktig komponent i framtida infrastruktur för Stockholm och östra Mellansverige.
Det behövs fler bostäder i länet. Det är underskott på bostäder i länets alla kommuner. Bristen på hyresrätter är störst. I Sverige är det antingen kommunerna eller staten som ansvarar för den allmänna infrastrukturen. Kommunerna ansvarar och betalar för sina gator, trottoarer och cykelvägar inom tätorten medan staten via Trafikverket ansvarar för vägar och järnvägar utanför tätorterna. Statens infrastruktur består bland annat av järnvägar, Europavägar (stamvägnätet), länsvägar och cykelvägar.
Det finns tre olika strategier som ska leda till att vi uppnår målet om att Sörmland har starka samband med omvärlden:

Vi utvecklar kollektivtrafiken.
Vi utvecklar ett hållbart transportsystem.
Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland.

Under dem finns ett antal projekt och aktiviteter som ska bidra till att målen uppfylls. Vi arbetar aktivt med infrastrukturplanering och har ett uppdrag från regeringen att upprätta och genomföra planen för regional transportinfrastruktur.

Varför satsa på infrastrukturen i Södermanland?
Under året planerar vi också att genomföra ett försök med biogasbussar i landsortstrafik tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten, Biogas öst och en busstillverkare, Arbetet med Ostlänken innebär att löpande bevaka, påverka och stödja planeringen av projektet på såväl regional som lokal nivå.
För att möta framtidens möjligheter och utmaningar behövs också stora investeringar i och kring Stockholm Skavsta flygplats - för en ökad konkurrenskraft och större nytta för hela regionen. Flygplatsens utvecklingsmöjligheter och betydelse stärks genom Ostlänken vilket bland annat innebär att en ny tågstation ska byggas vid flygplatsen.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.