Välkommen till Skåne

Här är det nära till allt!

Frestelserna är många i Skåne. Milslånga sandstränder runt om hela kusten. Böljande bokskogar i norr. Små gårdsbutiker och caféer med lokala specialiteter. Massor med golfbanor och så lockar Köpenhamn på andra sidan bron. Allt inom räckhåll på under en timma.

Allt fler börjar inse att Skåne inte bara är Österlen utan att de öppna landskapet finns överallt. Det och närheten till kontinenten och Kastrup gör att allt fler företag också söker sig hit. De har insett att avkopplande fritid och hög livskvalitet är bra för kreativiteten. Det märks inte minst på innovationsklimatet som frodas i hela länet. Örestad-regionen räknas till en av de hetaste platserna i världen, strax efter Silicon Valley, när det kommer till start-ups och nytänkande. Kreativa människor från hela världen söker sig hit främst till Lund och Malmö. Ett bevis är att hela 174 olika nationaliteter bor just i Malmö och bidrar till att skapa en unik och spännande mötesplats. Välkommen till Sveriges mest internationella och innovativa län!

Några kommuner i Skåne med ett eget Platstorg!

Antal kommuner

33

Största kommunerna

Malmö Stad
Helsingborgs Stad
Lunds kommun
Kristianstads kommun

Antal boende

Storlek (yta): 10:e största
Antal invånare: Ca 1 300 000
Bristyrken i Skåne
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Skåne

Sysselsättningen ökar med 8 200 personer (+1,4 procent) 2016 och med 7 800 personer (+1,3 procent) 2017, inklusive arbetspendlingen.
• Den stora tillväxten väntas inom privata tjänster handel, hotell och restaurang, IT och företagstjänster, bygg och transport.
• Allt större rekryteringsbehov inom offentliga tjänster.
• Industrin är försiktigt positiv.
• Arbetslösheten uppgår till 9,6 procent av arbetskraften 2016 och 9,7 procent 2016.
• Både befolkning och arbetskraft ökar kraftigt.
• Situationen med Skånes tudelade arbetsmarknad med stora regionala skillnader visar inga tecken på att förändras, utan ökar. Cirka 67 procent av de arbetssökande behöver mycket stöd för att få ett arbete och närmare hälften av dessa har högst förgymnasial utbildning. Parallellt ökar efterfrågan, men det gäller främst utbildad/kvalificerad arbetskraft.
• Antalet bristyrken ökar rejält – bl.a. inom bygg, IT, transport och teknik. Störst brist väntas inom utbildning, vård och omsorg.

Framtidens arbetsmarknad

Det närmaste året kommer 22 000 nya jobb i Skåne.
Siffrorna kommer från Arbetsförmedlingens gängse prognos, och avser andra halvåret 2017 och första 2018. Skåne tillhör de län i Sverige som visar den starkaste jobbtillväxten. Runt 1500 företag har intervjuats och fått ge sin syn på framtiden, och en majoritet av dem bedömer att efterfrågan på deras tjänster och varor kommer att öka.
Bara under 2017 skapas runt 12 500 nya arbetstillfällen i Skåne.
Särskilt optimistiska är handel, e-handel, hotell och restaurang.
Byggsektorn skriker också efter folk, liksom industrin där återväxten är svag i flera yrkeskategorier. Hantverksyrken som lackerare, svetsare och gjutare, för att ta några exempel, går många i pension och de ersätts inte av nyutbildade.

Stora delar av offentlig sektor saknar också personal. Det gäller till exempel undersköterskor, socialsekreterare och olika former av lärare, barnskötare och förskollärare. SFI-lärare är ett nyckelyrke för integrationen med stor brist på folk. Av 190 kartlagda "barometeryrken" råder det mer eller mindre brist i 129, visar Arbetsförmedlingens prognos.
Ett problem är den könssegregerade arbetsmarknaden. De två yrken med störst brist – snickare och sjuksköterskor – tillhör också de som är mest enkönade.

Infrastruktur nu och i framtiden

Region Skåne i samverkan med Skånes kommuner gör stora satsningar på samhällsbyggande och kollektivtrafik för att Skåne ska få den infrastruktur som behövs.
Det handlar om en offensiv satsning på framtidens infrastruktur med fokus på spårburen trafik som underlättar pendling, ger möjlighet att föra över gods från väg till järnväg och skapar förutsättningar för hållbar utveckling.

Varför satsa på infrastrukturen i Skåne?
Det är trångt på vägar och järnvägar i Skåne. Belastningen på vägnätet är påtaglig och järnvägssystemet har svårt att tillgodose den ökande transportefterfrågan, både av gods- och persontrafik. Detta hotar tillväxt, framkomlighet och utveckling av hållbara transportlösningar, inte bara i Skåne utan i hela Sverige.

Miljö och hållbara transporter.
Miljöutmaningarna i Skåne är stora. Om förutsättningarna för tåget förbättras kan fler pendla på ett hållbart sätt, samtidigt som vägnätet avlastas. Särskilda satsningar behöver göras för att föra över gods från väg till järnväg. Den omfattande godstrafiken genom Skåne medför kraftig miljöpåverkan och många trafikolyckor.
Region Skåne arbetar strategisk för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.