Välkommen till Östergötland

Här börjar din rymdresa

Från hällristningarna i Norrköping till att hitta vägen ut i det okända i Linköping är det inte lägre än dryga fyra mil. Det säger en hel del om hur mycket det finns att uppleva i Östergötland, ett par timmar söder om Stockholm. Vill du klappa en delfin så gör du det i Kolmårdens Djurpark. Gå i heliga Birgittas fotspår, åk till Vadstena. Eller varför inte paddla Göta Kanal? Här finns det gott om aktiviteter att göra på fritiden. Idag har den gamla textilstaden Norrköping förvandlats till en levande studentstad med undervisningslokaler längs den forsande Motala Ström där vävstolarna tidigare härskade. Och i Linköping, residensstaden, syns domkyrkan tydligt från Saab-Scanias anläggning där JAS-planen tillverkas. Så historien och framtiden verkar sida vid sida på den östgötska slätten.

Antal kommuner

13

Största kommunerna

Linköping
Norrköping
Motala

Antal boende

Storlek (yta): 11:e största
Antal invånare: Ca 454 000
Bristyrken i Östergötland
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Östergötland

Arbetsgivarna i Östergötland är bland de mest optimistiska i hela landet. Samtliga branscher, utom jordbruket, bedöms växa eller ha oförändrat antal anställda under 2017 och 2018. Störst behov av att anställa fler har vård- och omsorgsverksamheter, byggföretag och IT-verksamheter.

Trots bra jobbtillväxt kommer arbetslösheten i Östergötland att öka något. Det beror på att antalet i arbetskraften växer mer än antalet jobb och att delar av arbetskraften inte har den kompetens som krävs. Det är bland utrikesfödda som arbetslösheten ökar, medan den minskar bland inrikesfödda.

Antalet arbetslösa var 18 700 personer i länet i slutet av 2016. Till slutet av 2017 väntas antalet arbetslösa öka med 500 personer. Mellan 2017 och 2018 bedöms antalet arbetslösa ligga på en oförändrad nivå.

Tillväxten av jobb i Östergötland är bättre än på mycket länge, men det saknas ändå inte utmaningar. Den största utmaningen är integration av nyanlända. Utan migration skulle Östergötland ha en krympande arbetskraft med på sikt en ökad försörjningsbörda.

Arbetslösheten i Östergötland är nu 9,0 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med februari 2016. I riket som helhet ligger arbetslösheten på 7,8 procent. Men arbetslösheten har inte minskat i alla länets kommuner. I Norrköping, Valdemarsvik, Ydre och Ödeshög har den ökat något och i Åtvidaberg och Vadstena är den oförändrad. Högst arbetslöshet har Norrköping med 12,6 procent och Valdemarsvik med 11,0 procent. Ydre och Kinda ligger lägst med 4,5 respektive 5,0 procent.

Framtidens arbetsmarknad

Inom många yrken råder det stor brist på arbetskraft i hela landet, och Östergötland är inget undantag. Det gäller bland annat läkare, sjuksköterskor, förskollärare, övriga lärare, och inte minst omvårdnadspersonal. Behoven av arbetskraft med teknisk inriktning är större i Östergötland än i många andra län. Det gäller civilingenjörer, men också gymnasieutbildad arbetskraft inom exempelvis bygg- och anläggningsyrken är mycket efterfrågade.

Bristen på arbetskraft har ökat de senaste åren även inom yrken där det tidigare fanns god tillgång på utbildad arbetskraft. Det beror bland annat på att de nya i arbetskraften inte har den kompetens som arbetsgivarna söker, så samtidigt som bristen på arbetskraft med rätt kompetens ökar, förblir arbetslösheten hög, säger Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Östergötland har många lagerverksamheter, särskilt i länets östra delar. Men det är många som konkurrerar om jobben inom yrkesområdet, så jobbmöjligheterna för lagerarbetare och truckförare är ändå mindre bra. Inom dagligvaru- och fackhandeln finns det också många arbetstillfällen, men även där är det i regel många sökande till de lediga platserna.

Infrastruktur nu och i framtiden

Den närmaste tiden kommer stadens trafiksystem att påverkas kraftigt när höghastighetsjärnvägen Ostlänken och ett nytt resecentrum byggs. För att få ut maximal effekt av ett nytt resecentrum behövs stora investeringar i infrastrukturen runt om, till exempel vägar, kollektivtrafikstråk och gång- och cykelvägar.

När Ostlänken byggs förväntas pendlingen mellan Norrköping och Stockholm öka kraftigt. Restiden beräknas då till cirka 50 minuter och start för trafiken planeras till år 2028. Byggandet av Ostlänken gör samtidigt att det blir mindre trafik på den befintliga banan. Då ges det utrymme för ökad pendeltågstrafik, vilket gör det enklare att pendla inom kortare avstånd. Även det gör att man kan räkna med en ökad pendling. Ett nytt resecentrum kommer att byggas för att hantera de nya resandeströmmarna.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.