Välkommen till Kronoberg

”Jag tyar inte mer Karl-Oskar!”

Under slutet av 1800-talet så utvandrade över miljonen svenskar till USA, en mycket stor del av dem från Småland och Kronobergs län, två av dem var Karl-Oskar och Kristina. Även om Vilhelm Mobergs triologi gjorde trakterna kända så är det idag helt andra fenomen som fascinerar folk. Mycket roterar runt möbler och design, som glaskonst och Ikea. Men här finner du också ett blomstrande musik- och kulturliv.
Det finns många intressanta fenomen här i de vida skogarna som kryllar av entreprenörer, småföretagare och framåtanda. Kronoberg är sedan länge en av Sveriges snabbast växande regioner, med ett starkt näringsliv, stolta designtraditioner och driftiga människor. Kort sagt så finns här gott om kreativitet, framtidstro och livskraft! Lägg till detta djupa skogar och kristallklara sjöar som skänker ro och ger inspiration så förstår du säkert varför så många européer älskar och semestrar i Småland. Här finns ju allt!

Några kommuner i Kronoberg med ett eget Platstorg!

Antal kommuner

8

Största kommunerna

Växjö
Ljungby
Älmhult
Alvesta

Antal boende

Storlek (yta): 14:e största
Antal invånare: Ca 196 0000
Bristyrken i Kronoberg
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Kronoberg

I slutet av juli var 7 710 personer, eller 8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften, arbetslösa i Kronobergs län. Det är ökning med 0,4 procentenheter, eller 400 personer, jämfört med samma månad förra året. Den totala arbetslösheten för riket i juli var 7,3 procent.

I slutet av juli var 1 310 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar 11,6 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Jämfört med juli förra året har arbetslösheten bland ungdomar minskat med 50 personer. I juli 2013 var 2 150 ungdomar arbetslösa, vilket innebär en minskning med 840 personer på fyra år.

Länets lägsta arbetslöshet har Ljungby med 6,5 procent. Högst var arbetslösheten i Lessebo där 14,5 procent var inskrivna som arbetslösa i juli.

Framtidens arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens prognos visar att efterfrågan på arbetskraft i länet kommer att öka under de kommande två åren. Samtidigt som arbetsmarknaden är stark spås arbetslösheten vara relativt hög under samma period.
Arbetsförmedlingen bedömer att tillväxttakten i den globala ekonomin kommer att förstärkas successivt under 2017 och 2018 och att tillväxten i Sverige nu tar förnyad fart efter den svacka som inledde året.

Den goda ekonomiska konjunkturen gynnar Kronobergs län och arbetsmarknaden förväntas vara stark med ökad sysselsättning. Bedömning är att antalet sysselsatta i länet kommer att öka med 1 900 personer under 2017 och 2018 och att de nya arbetstillfällena är spridda över samtliga sektorer.
Brist på arbetskraft riskerar att hämma sysselsättningsutvecklingen.
Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen har gjort med 460 arbetsgivare i Kronobergs län våren 2017.

Infrastruktur nu och i framtiden

Länet är bland de mest skogsbeklädda i hela Sverige; 72% av ytan upptas av skog, ungefär 25% består av sjöar och resten är bebyggelse.
Kronobergs län genomkorsas av E4, riksväg 15, riksväg 23 och riksväg 25. Vidare genomkorsas länet av Södra stambanan och Kust till Kustbanan med bytespunkt i Alvesta.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.