Välkommen till Kalmar

Strömming norröver, sill söder om Kalmar

Efter många års tjafs (det fortsätter än idag) om vad fisken egentligen kallas så kom det slutligen ett kungligt påbud på 1500-talet att det gick en klar gräns från Kalmar till den polska kusten. Basta! På den tiden var Kalmar slott en maktplats och spelade en central roll i kamperna om vem som skulle dominera Östersjön. Det var många intresserade som tyska Hansan men även danskarna och ryssar. Än idag är staden ett centrum för ett levande näringsliv med högskolor och andra lärosäten. På somrarna dominerar besöksindustrin med både musikfestivaler och sportevenemang av olika slag och inriktningar. Öland som sommarö är den stora magneten som du snabbt når via en av Sveriges längsta broar. Och på fastlandet väntar naturupplevelser i både skärgård och djupa skogar.

Antal kommuner

12

Största kommunerna

Västervik
Oskarshamn
Hultsfred
Mönsterås

Antal boende

Storlek (yta): 9:e största
Antal invånare: Ca 243 000
Bristyrken i Kalmar
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Kalmar

Kalmar växer! Och med Kalmar växer även behovet av arbetskraft och entreprenörer. Här finns jobb, både för dig som är helt ny på arbetsmarknaden och för dig som letar efter nya utmaningar.
Många arbetsgivare i länet ser positivt på framtiden och kommer att anställa fler. Jobbmöjligheterna är goda för dig som vill arbeta inom vård, omsorg, pedagogiskt arbete, data/it och bygg samt anläggning.
Generellt sett är möjligheterna bättre inom de yrken som kräver en längre utbildningsbakgrund (högskole- eller yrkesutbildning) och för personer som har lång yrkeserfarenhet.
Konkurrensen kommer däremot att fortsätta vara hård inom de yrken som har lägre krav på utbildning. Det betyder att det även fortsättningsvis är viktigt att vara aktiv i sitt arbetssökande.
Kalmar län har en stark industritradition och många av de yrken som finns inom tillverkning, drift och underhåll finns i länets industrier. Inom området finns både yrken med krav på yrkesutbildning och de där du kan få utbildning av arbetsgivaren.
De närmaste åren kommer jobbmöjligheterna inom hälso- och sjukvården att öka.
Jobbmöjligheterna är mycket goda för samtliga pedagogiska yrken i Kalmar län.De flesta yrkena inom pedagogiskt arbete kräver att du har en högskoleutbildning och lärarlegitimation.
Jobben inom ekonomi, administration, kultur och media finns i såväl privat som offentlig sektor.
De flesta yrken inom data, teknik och naturvetenskap har goda jobbmöjligheter. Det krävs ofta en utbildning efter gymnasiet för att få jobb och arbetsgivarna söker gärna efter olika former av spetskompetens i kombination med erfarenhet.
Oavsett vilket yrke du söker inom transportområdet så förbättras dina jobbchanser om du har en god känsla för service och planering. Merparten av yrkena kräver också att du har ett körkort eller förarbevis.
Jobbmöjligheterna är goda för dig som funderar på att arbeta inom naturbruk i länet. Det finns fortfarande arbeten inom området som inte ställer några särskilda krav på utbildning.
Arbetslösheten ligger på 2,9 % i Kalmar län vilket är under rikssnittet.

Framtidens arbetsmarknad

Det finns ett behov av att anställa ny personal för att ersätta personer som byter jobb eller går i pension. Möjligheterna till arbete i Kalmar län kommer alltså att öka jämfört med förra året.
De närmaste åren kommer jobbmöjligheterna inom hälso- och sjukvården att öka. Stora pensionsavgångar och en växande befolkning gör att fler behöver anställas.
En stor del av de nya jobb som skapas i Kalmar län finns inom försäljning, hotell, restaurang och service. Många arbeten kräver inte någon eftergymnasial utbildning vilket gör att konkurrensen om jobbtillfällena många gånger är stor.
Jobbmöjligheterna varierar mellan olika yrken. Överlag krävs det att du har en godkänd gymnasieutbildning för att kunna konkurrera om det sökta jobbet. Om du inte fullt ut har den formella kompetensen eller erfarenheten kan viljan att lära, samarbetsförmåga samt stark initiativ- och drivkraft ge dig goda möjligheter att konkurrera om jobbet. Har du dessutom körkort och kan tänka dig att resa en längre sträcka till din arbetsplats ökar dina möjligheter ytterligare.

Infrastruktur nu och i framtiden

Regionen har väl utvecklade kommunikationer på land, till sjöss och i luften.
Europaväg 22 är såväl länets som hela Sydostregionens pulsåder och förbinder Östersjökusten med Öresunds- respektive Mälardalsregionen. Med riksvägarna i öst-västlig riktning knyts Småland och Västsverige ihop i ett nätverk av vägar.
Kalmar flygplats har nationell och internationell trafik med flera dagliga förbindelser till Stockholm samt charterflyg varje vecka till Medelhavet.

Hamnarna Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar och Bergkvara har stor betydelse för länets industri och handelsutbyte med andra länder. Oskarshamn har färjeförbindelse med Gotland.
Med järnväg går det att ta sig från Kalmar till Malmö på 3 timmar, till Kastrup på 3,5 timmar samt till Stockholm på 4,5 timmar.

Varför satsa på infrastrukturen i Kalmar?
Länsstyrelsen arbetar för att underlätta kommunikationerna inom länet och till övriga delar av omvärlden, och att dessa miljömässigt blir så som bra möjligt.
Goda kommunikationer och en bra IT-infrastruktur gör att många människor, företag och organisationer kan vidga sina arbetsmarknader. Det ökar människors valfrihet samtidigt som företag får ett större rekryteringsunderlag.
Standardförbättringar är för närvarande aktuella för såväl E22 som riksvägarna 25, 28 och 34.
Utredningsarbete pågår för att höja standarden på samtliga järnvägar i länet. Inriktningen är att få ett modernt nät i sydöstra Sverige – Östersjöbanesystemet - som kan bidra till regionförstoring.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.