Välkommen till Jönköping

Logiskt sett ett bra ställe att bo

Mitt i Sverige kan man vara på många sätt men Jönköping ligger bokstavligen bäst till när det gäller södra landet. Staden har alltid varit den naturliga skärningspunkten mellan Malmö, Stockholm och Göteborg, det är ju lika nära till alla tre. Faktum är att 8 av 10 svenskar bor inom en radie på 35 mil. Inte undra på att staden har blivit en nod för allt som handlar om logistik och handel.
Men länet som numera är upphöjt till Jönköpings Region har därmed fått större inflytande över tillväxt, infrastruktur, arbete och utbildning. Det gör att Jönköping tillsammans med alla de 12 kringliggande kommunerna har framtiden i sin egen hand och alla möjligheter att göra något fantastiskt.
När det gäller fritid och andra aktiviteter så är det också väl förspänt. Med Vättern framför sig så finns den småländska högplatån bakom med sina orörda skogar, vild natur och skogar fyllda med bär och andra godsaker. Mitt i allt det goda med andra ord.

Antal kommuner

13

Största kommunerna

Jönköping
Nässjö
Tranås
Vetlanda
Värnamo

Antal boende

Storlek (yta): 12:e största
Antal invånare: Ca 355 000
Bristyrken i Jönköping
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Jönköping

Arbetsmarknaden fortsätter att vara stark i Jönköpings län och många arbetsgivare tror på en ökad efterfrågan på sina varor och tjänster framöver. Detta innebär att fler jobb skapas i nästan alla branscher. Dessutom är det många som går i pension vilket öppnar dörrar på arbetsmarknaden för yngre generationer.
De anställda i Jönköpings län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest anställda finns inom tillverkning, drift och underhåll. Andra stora yrkesområden är hälso- och sjukvård samt socialt arbete och försäljning, hotell, restaurang och service.

Framtidens arbetsmarknad

Behovet av personal är stort och inom många yrken är det i nuläget brist på personal. Utbildning har blivit allt viktigare, men även yrkeserfarenhet, hantverksskicklighet, säljförmåga, och samarbetsförmåga har stor betydelse för möjligheten till jobb. Även ett körkort förbättrar jobbmöjligheterna inom många yrken.
De flesta arbetsgivare vill i dag att du som sökande ska ha slutbetyg från gymnasiet, även om arbetets innehåll inte alltid kräver detta. De arbeten som ställer krav på någon form av utbildning efter gymnasiet, exempelvis en utbildning från yrkeshögskola eller en högskoleutbildning, blir också fler. Samtidigt söker allt fler de jobb som inte kräver någon specifik utbildning vilket leder till hård konkurrens om de lediga platserna.

Infrastruktur nu och i framtiden

Trafik och infrastruktur har stor betydelse för Jönköpings läns attraktionskraft och för att skapa en hållbar tillväxt. Oavsett om du väljer cykeln, bilen, kollektivtrafiken eller datorn är det infrastrukturen som gör det möjligt att välja hur och vart du vill resa. Att vägar och järnvägar har en bra standard och finns mellan platser dit människor vill resa, och att bredband finns som gör det möjligt att använda internet, är viktigt för alla delar av samhällsutvecklingen.Kollektivtrafiken är viktig för människors möjlighet till arbetsresor, men också för resor till sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv, nöjen och fritidsaktiviteter.

Varför satsa på infrastrukturen i Jönköping?
Utmaningarna nu och framöver i Jönköpings län handlar om hållbara lösningar där arbetsmarknaden blir bredare och människors möjlighet till arbetsresor blir större. Men det handlar också om lösningar för resor till och från sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv och nöjen. Andra utmaningar handlar om miljövänliga lösningar för transporter av gods till, från och genom Jönköpings län.
Logistik är ett viktigt område inom trafik och infrastruktur – både för de företag som importerar och exporterar, men också för den växande internethandeln. Varje dag fraktas ett stort flöde av produkter på vägar, järnvägar, båt och flygplan. Redan idag finns ett antal logistikföretag som erbjuder distribution, transport och lager i vårt län. Och med tanke på vårt geografiska läge, mitt emellan de tre storstadsregionerna, finns det en stor tillväxtpotential i att utveckla logistiknäringen.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.