Välkommen till Jämtland

Mitt i Sverige. Basta!

Många orter hävdar sin plats mitt i landet men Lantmäteriet har fällt avgörandet, det är Ytterhogdal! Nu vet alla som någonsin varit där att det knappast är centrum av vad landet har att erbjuda. Det är snarare en by man passerar på väg från Stockholm till någon skidort. Vemdalen i Härjedalen eller Åre, Storlien eller Bydalen i Jämtland. Och det är inte så konstigt för landets södraste fjällkedja erbjuder fantastiska utförslöpor, milsvida vyer och fiskevatten som är unikt nära.
Här där det finns allt man kan önska sig av fritidsaktiviteter är det inte så underligt att det också är småföretagsamhetens eldorado. Tillsammans med Gotland är Jämtlands län företagstätaste i Sverige, men samtidigt ensam om att ha flest kvinnliga företagare i landet.
Östersund är det självklara navet där de flesta större företag och myndigheter finns. Men som sagt, det är inte långt till frihetens vidder. Oviksfjällen bildar fond och visar frestelserna hela tiden.

Antal kommuner

8

Största kommunerna

Östersund
Strömsund
Krokom

Antal boende

Storlek (yta): 3:e största
Antal invånare: 129 071
Bristyrken i Jämtland
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Jämtland

Den svenska ekonomin står sig stark och tillväxten återspeglas av fortsatt optimism bland länets företag. De nyttjar sin arbetskraft för fullt och står inför rekryteringar. Men trots det positiva läget kommer sysselsättningen bara att öka marginellt, med 500 personer fram till slutet av 2018.

Samtidigt kommer arbetslösheten att öka något, främst på grund av att många nyanlända inte har hunnit etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Även de som saknar gymnasieutbildning möter en tuffare arbetsmarknad.

Rekryterings planerna ser positiva ut inom flertalet näringsgrenar. Störst behov finns inom vård, skola och omsorg, områden där fortsatt stora pensionsavgångar väntas ska ske de närmaste åren. Vårens intervjuundersökningar visar på att arbetskraftsbristen i länet har ökat vilket påverkar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera. Bristen på utbildad arbetskraft är utspridd inom flera yrken men de stora volymerna finns inom vård och omsorg.

Sysselsättningen i länet bedöms öka med 200 personer fram till slutet av 2017 och ytterligare 300 till slutet av 2018. Det är bekymmersamt att andelen arbetsgivare som anger brist är stor vilket sannolikt hämmar tillväxten.

Framtidens arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i länet fortsätter att förbättras även om arbetslösheten väntas öka något. De största utmaningarna är kopplade till åldersstrukturen och det ökade inflödet av personer födda utanför Europa.

Rekryteringsplanerna ser positiva ut inom flertalet näringsgrenar. Störst behov finns inom vård, skola och omsorg, områden där fortsatt stora pensionsavgångar väntas ska ske de närmaste åren. Bristen på arbetskraft ökar kraftigt i privat sektor och är fortsatt hög inom den offentliga och matchnings läget blir allt svårare. Orsaken är bland annat att de som skrivs in på Arbetsförmedlingen har kort utbildning och brister i svenska språket.

Samtidigt har vi stora pensionsavgångar som behöver ersättas. Den potentiella arbetskraften i åldern 16–64 år minskar totalt sett, samtidigt som andelen utrikes födda ökar. Det skapar å andra sidan goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden om man har rätt kompetens. Bristen på utbildad arbetskraft är utspridd inom flera yrken men de stora volymerna finns inom vård och omsorg.

Sysselsättningen i länet bedöms öka med 200 personer fram till slutet av 2017 och ytterligare 300 till slutet av 2018. Bedömningen är att arbetslösheten i länet blir oförändrad och hamnar på drygt 4 600 personer i slutet av 2017, ungefär samma som 2016. Det motsvarar 7,3 procent av arbetskraften 2017.

Förklaringen är att nedgången för nyinskrivna har stannat av och man kan se en svag uppgång i trenden från 2015 fram till första kvartalet 2017. Samtidigt som trenden för dem som går till jobb fortsätter att minska. Bedömningen för 2018 är att om trenden fortsätter kommer andelen att öka till 7,5 procent och totalt väntas drygt 4 700 personer vara inskrivna. Det är främst inskrivningar av utrikesfödda som kommer att bidra till en ökning.

Infrastruktur nu och i framtiden

Jämtland har utmärkta kommunikationer för persontrafik och godsfrakt. I länet finns två flygplatser med reguljär trafik, Östersund och Sveg. De större vägarna E14 mellan Sundsvall och Trondheim samt riksväg 45 mellan Göteborg och Karesuando går genom länet i öst-västlig respektive nord-sydlig riktning med skärningspunkt i länet - i Östersund. Två tågförbindelser finns, Inlandsbanan som är främst för godstrafik men populär turisttrafik på sommaren, samt Atlantbanan som går rakt genom länet och förbinder Trondheim med de stora orterna i Sverige.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.