Välkommen till Gotland

Alla svenskars eget Hawaii

Det finns inte någon annan ö i Sverige som erbjuder allt som just Gotland gör. Vilket gör att ön svämmas över av semesterfirare på sommaren för att efter ruschen gå över till sin egen lunk. Som alla andra öar är man beroende av vad som just ön har att erbjuda, i form av mat, kultur och fritid. Och det finns gott om allt. Även när sommaren blivit ett minne blott.
Gotland är Sveriges företagstätaste län. Här är det inget konstigt att kombinera en anställning med att vara egen företagare. Djurskötsel, livsmedel, bygg och IT dominerar, naturligt nog i kombination med handel och turism. Kort sagt är Gotland det perfekta stället att vara sig själv och förverkliga sina egna drömmar. På egen hand eller tillsammans med några likasinnade entreprenörer.

Antal kommuner

1

Största kommunerna

Gotland

Antal boende

Storlek (yta): Näst minsta
Antal invånare: Ca 58 000
Bristyrken i Gotland
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Gotland

I augusti fick cirka 160 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling arbete, under samma månad förra året var antalet cirka 30 färre. Antalet män som fick arbete under månaden var 80, 16 fler än året innan, och antalet kvinnor som fick arbete var 81, 16 fler jämfört med augusti 2016. Antalet ungdomar 18-24 år som fick arbete under augusti månad var 26, cirka 10 fler än i augusti förra året.
Gotland har lägst arbetslöshet i landet.

Antalet lediga platser som anmäldes till Gotlands Arbetsförmedling uppgick i augusti till 267. Det är ett jobb fler än samma månad 2016. Flest lediga jobb i augusti anmäldes inom Vård och omsorg, 116 platser samt finansiell verksamhet och företagstjänster, 110 platser. Hittills i år har 5 151 lediga jobb anmälts till Arbetsförmedlingen på Gotland. Sammanlagt under hela 2016 fick Arbetsförmedlingen på Gotland in 5 805 lediga jobb, i snitt 484 per månad. Under 2015 inkom 4 041 lediga jobb.

Framtidens arbetsmarknad

Sysselsättningen fortsätter att öka och arbetslösheten sjunker. I slutet av 2018 har arbetslösheten vänt uppåt något. Svårigheterna för många arbetsgivare att hitta kompetens består framförallt inom offentlig verksamhet men också inom det privata näringslivet.
Arbetsgivarna på Gotland förväntar sig att efterfrågan på varor och tjänster blir starkare än normalt det kommande halvåret. Bedömning är att sysselsättningen fortsätter att öka under prognosperioden med 350 nya jobb.
En låg arbetslöshetsnivå gör att små ökningar av behov av arbetskraft kan bidra till stora problem att rekrytera inom vissa yrken. För näringslivet handlar det om yrken med långa utbildningar som ingenjörer och IT-specialister, men det är även svårt att hitta kockar och servitörer.

Arbetslösheten fortsätter nedåt under 2017, från 6,4 procent och knappt 1 800 arbetslösa till 6,0 procent och cirka 1 675 arbetslösa. Till fjärde kvartalet 2018 bedöms arbetslösheten öka till 6,3 procent och drygt 1 750 arbetslösa.
Tillskottet av nyanlända kan skapa möjligheter att neutralisera en annars tilltagande brist på arbetskraft, om de nyanlända väljer att stanna kvar och bosätta sig i länet.

Validering, utbildning, praktik och andra kompetenshöjande insatser är viktiga för allt större grupper av arbetslösa som har svårt att få arbete. Det gäller särskilt för de nyanlända som kommer från länder utanför Europa.
Befolkningen på Gotland bedöms öka över tid enligt den senaste befolkningsprognosen från SCB.

Infrastruktur nu och i framtiden

Gotlands geografiska läge gör ön helt beroende av flyg- och färjetrafik. Trafiken till fastlandet är en viktig utvecklingsfaktor. Den måste stödja och stimulera näringslivets behov och utveckling liksom människors önskan och behov av att resa.
I Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025, är målbilden för kommunikationerna till och från Gotland:

att tillgängligheten till Gotland ska öka genom att kostnad och tid för resor och transporter minskar,
att kopplingen till nationella och internationella trafiksystem ska stärkas,
fler flyg- och färjedestinationer,
att hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag,
ett långsiktigt hållbart trafiksystem och att flygplatskapacitet ska säkras och tryggas.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.