Välkommen till Gävleborg

Vilka odds får julbocken i år!

I över 50 år har man byggt en halmbock i Gävle, nästan 15 meter hög, för att fira julens ankomst. En annan, lite tråkigare tradition, är att sätta eld på bocken och det har gått så långt att vissa år kan man spela på olika vadslagningsajter om när den ska ta eld. År 2006 var oddset enligt den amerikanska vadslagningssajten pinnaclesports.com 1,66 gånger pengarna på att bocken skulle brännas och 2,4 gånger pengarna på att den skulle klara sig över julen.
Betydligt trevligare är den traditionella Hälsinge Hambon, ett slag maratondans där man ska dansa sig igenom Hårga, Arbro och Järvsö på olika underlag. Det har man gjort varje år sedan 1965 och med så mycket annat var det en TV-utmaning att arrangera en långdans. Och vad passar då bättre än att dansa till Hårgalåten som enligt myten trollbinder deltagarna så de helt enkelt dansar sig till döds.
Spelemannen påstås vara Hin Håle själv. Så om du ser en musiker med bockfot ska du se upp!

Några kommuner i Gävleborg med ett eget Platstorg!

Antal kommuner

10

Största kommunerna

Gävle
Sandviken
Hudiksvall
Bollnäs
Söderhamn

Antal boende

Storlek (yta): 7:e största
Antal invånare: ca 285 000
Bristyrken i Gävleborg
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Gävleborg

Vissa branscher har större behov än andra, exempelvis offentlig sektor. I slutet av 2017 bedöms sysselsättningen ha ökat med 400 personer och till fjärde kvartalet 2018 med ytterligare 300 personer. I procent innebär det en ökning med drygt 0,3 procent år 2017 och med knappt 0,3 procent år 2018.

Arbetslösheten började så smått vända uppåt på riksnivå i april 2017. För Gävleborgs län, som har landets högsta arbetslöshet, fortsatte den dock att sjunka. Andelen personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden fortsätter att öka och var i april månad 78 procent av de arbetslösa i Gävleborgs län. Andelen utomeuropeiskt födda utgjorde samma månad 46 procent av de inskrivna arbetslösa i länet. Mer än var fjärde, 27 procent, av länets inskrivna arbetslösa har varit arbetslös i mer än två år. Det är den högsta andelen i landet.

Utbildningsnivån i länet är generellt sett låg.
Många arbetsgivare i såväl Sverige som i Gävleborgs län har brist på personal. Bristen är stor inom både privat och offentlig sektor. Kapacitetsutnyttjandet är högt och många kan inte producera mer utan att först anställa. Bristen på utbildad och erfaren personal gäller både arbeten som kräver längre eftergymnasial utbildning och sådana som inte kräver mer än gymnasieutbildning. En fullgjord gymnasieutbildning ses av de flesta arbetsgivare som grundläggande för en anställning, även om det finns arbetsgivare som kan tänka sig att anställa personal som kanske saknar formell kompetens, men som har intresse och vilja att sätta sig in i arbetet.

Transport- och byggbranschen har stora behov av personal för att kunna utöka produktionen men även andra branscher, som information och kommunikation, industrin samt utbildning, vård och omsorg har behov av att anställa. Nästan hälften av företagen inom jord-och skogsbruk kan inte öka produktionen över huvud taget utan att nyanställa.

Vanliga yrken som arbetsgivare annonserat efter är kundtjänstpersonal, kassapersonal, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare av olika kategorier samt mjukvaru- och systemutvecklare. Brist på arbetskraft finns inom de flesta branscher och i många olika yrkesgrupper.

Sysselsättningen i Gävleborgs län är störst inom vård och omsorg; sociala tjänster samt inom tillverkningsindustrin. Jord- och skogsbruk är en liten näringsgren jämfört med en del andra näringsgrenar i länet men har ändå stor betydelse, särskilt i vissa av länets kommuner.
Efter vård och omsorg är industrin den största näringsgrenen i Gävleborgs län. Totalt i länet arbetade ungefär 19 300 personer inom industrin år 2015, en minskning med ungefär 800 jämfört med året innan.

Drygt 70 procent av byggföretagen bedömer att efterfrågan kommer att öka kommande halvår, vilket är en högre andel än våren 2016. Resterande 30 procent tror på en oförändrad efterfrågan.

Framtidens arbetsmarknad

För den som vill satsa på en högskoleutbildning finns det yrken som är säkra kort i framtiden i Gävleborgs län. Sjuksköterskor, lärare och IT-tekniker är exempel på det. Det visar Arbetsförmedlingens prognoser. På listan över yrken som har bäst chans till jobb under de närmaste åren finns till exempel förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, tandläkare, sjuksköterskor, specialpedagoger, socialsekreterare, olika IT-yrken med flera.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning bland omkring 480 privata och offentliga arbetsgivare i länet visar att företagen ser positivt på den närmaste framtiden. Det gäller främst inom byggsektorn, jord- och skogsbruk, information och kommunikation samt inom personliga och kulturella tjänster. Sysselsättningen bedöms öka med 700 personer till slutet av 2018.

Infrastruktur nu och i framtiden

Gävleborgs län är beroende av industrier som har stora möjligheter att växa. Sandvik och Iggesunds bruk är exempel på två stora företag som bidrar till tillväxt i hela länet.
En infrastruktur som minskar avstånd och förbättrar befintliga kommunikationer skapar en dynamisk region. Med ett nära läge mellan Stockholm och Sundsvall kan Gävleborgs arbetsmarknad breddas och förstoras.

Mellan Gävle och Sundsvall går den mest trafikerade enkelspåriga sträckan inom det svenska järnvägsnätet, Ostkustbanan. Det är en trång järnvägssträcka med stora risker för störningar. Ostkustbanan och Norra Stambanan är av stor vikt för hela Sverige. En stor andel av gods och människor som går mellan södra och norra Sverige transporteras där.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.