Välkommen till Dalarna

Vad hade Zappa, Presley och ABBA i Älvdalen att göra?

Det gemensamma namnet var Hagström som från 1925 fram till 1983 utvecklade och tillverkade 700 000 dragspel och 125 000 gitarrer förutom ett stort antal förstärkare. Det speciella ljudet lockade artister från hela världen till den lilla återvändsdalen nordväst om Orsa. Alla ville de ha en Hagström gitarr att spela på.
Dalarna har alltid haft en djup koppling till kultur av olika slag. Zorn och Carl Larsson är nationalmålare. Musiken står än idag i centrum, inte minst med Dalhalla, en enorm operascen i ett gammalt gruvschakt. Men traditionen finns även inom industri och handel. Namn som ABB och Claes Ohlson har sina rötter i Dalarna. Lägg till all denna entreprenörsanda vidsträckta fjäll och milslånga skogar så får du det bästa av arbete och fritid.

Antal kommuner

15

Största kommunerna

Falun
Borlänge
Ludvika
Avesta

Antal boende

Storlek (yta): 4:e största
Antal invånare: 285 000
Bristyrken i Dalarna
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Dalarna

Många av Dalarnas företag är en del av den svenska exporten, antingen direkt eller som underleverantörer till större exportföretag. Tjänsteexporten är viktig för Dalarna, inte minst i form av besöksnäringen. Exportinkomsterna av svensk turism, dvs. inkomsterna från utländska turister som besöker Sverige, är dubbelt så stor som stålexporten. Elektroindustrin och förpackningsindustrin med huvudsäten i södra Dalarna ser ljust på framtiden.

Sysselsättningen ökar 2016 med 4468 personer till 76 581 eller 5,8%.
Under 2017 har sysselsättning ökat till 83 017 en ökning med 10,2%.
Arbetslösheten ligger på 7,5% i länet och ser ut att öka. I april var de 364 000 – en ökning med 4 000 på ett år.

Framtidens arbetsmarknad

Trots att jord- och skogsbruket är en liten bransch med knappt 3 000 sysselsatta är den nog så viktig. Inom branschen är det svårt att rekrytera skogsarbetare och förare av vissa jordbruks- och skogsmaskiner.
Industrin som sysselsättare är viktig i merparten av länet. I nio av Dalarnas kommuner är andelen av alla sysselsatta som jobbar direkt inom industrisektorn större än genomsnittet i riket. Ludvika har den högsta nivån med nästan 35 procent av alla sysselsatta. Processindustrin sysselsätter många i Avesta, Smedjebacken och Borlänge med produktion inom stål och papper, medan övriga kommuner har en livskraftig verkstads-, trä eller livsmedelsindustri.
Byggföretagen i Dalarnas län bedömer att efterfrågan på deras tjänster stiger ytterligare från redan höga nivåer under de senaste åren. Samtidigt har andelen företag med rekryteringsproblem ökat från 33 till 45 procent på ett år. I förhållande till riket jobbar en lägre andel inom privata tjänster och tillväxtpotentialen är god.

Infrastruktur nu och i framtiden

Region Dalarna samverkar med Trafikverket, andra myndigheter, kommuner, organisationer och näringsliv kring den långsiktiga nationella och regionala planeringen av vägar, järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Dalarna bidrar på ett tydligt och mycket positivt sätt till Sveriges ekonomi genom att vara ett av landets viktigaste exportlän. Dalarnas viktiga exportföretag har en avgörande betydelse för landets ekonomiska utveckling. Dalarna är samtidigt landets ledande besökslän utanför de tre storstadsregionerna.

Varför satsa på infrastrukturen i Dalarna?
För länets tillväxt och överlevnad är det helt nödvändigt att skapa en högre grad av närhet till de nationella och internationella marknaderna och tillgodose näringslivets stora transportbehov för såväl gods- som persontransporter. Det krävs en effektiv samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra både till en regionförstoring och till ett rundare Dalarna. Region Dalarnas arbete syftar till att få till stånd en modern och stärkt transportinfrastruktur såväl inom som utom länet.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.