Välkommen till Blekinge

Blekinge - Välkommen till solen!

Karlskrona har flest soltimmar i Sverige om man får tro SMHI. Och vad kan passa bättre då än att ge sig ut till någon av de 800 öar som du hittar i Blekinges skärgård. Blekinge kallas ofta för Sveriges trädgård, ett begrepp som inte helt oförtjänt myntades på 1700-talet, där fastlandet går i flera terrasser från Småland ner till Östersjön. Perfekt klimat för växter av olika slag och för människor som gillar att vara ute i naturen.

En annan fördel med Blekinge är närheten till allt. Från Karlskrona är det lika nära till Berlin som Stockholm och till Köpenhamn tar du dig också snabbt med tåg. Så även om Blekinge ligger i en hörnet av Sverige är det aldrig långt till resten av världen. Och det går lika snabbt hem igen.

I ”huvudstaden” Karlskrona, som ligger på 33 öar och är ett världsarv, sprudlar det av innovationer. Här ligger Hyper Island, skolan som sedan 1994 har varit ledande i det svenska digitala undret, där många idéer fötts som sedan blir verklighet på NetPort Science Park. Kanske är det den vackra miljön som ger inspiration till spel och nya mobilappar.

Några kommuner i Blekinge med ett eget Platstorg!

Antal kommuner

5

Största kommunerna

Karlskrona
Karlshamn
Ronneby
Sölvesborg
Olofström

Antal boende

Storlek (yta): Minsta länet
Antal invånare: Ca 159 000
Bristyrken i Blekinge
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Blekinge

Sysselsättningen ökade under 2016 med drygt 4000 personer och under första halvåret 2017 med nära 3000 personer. De branscher som ser en ökad efterfrågan på arbetskraft är hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln, förskolor och skolor, byggbranschen dessutom kommer industrin att erbjuda många nya jobb- öppningar under 2017, inte minst för ungdomar.

Arbetslösheten uppgår till 10,4%. Arbetslösheten i länet är fortsatt hög men fortsätter att minska under 2017. Trots den höga arbetslösheten är jobbmöjligheterna bättre än på många år. Många nya jobb har skapats under 2016 och även om sysselsättningstillväxten dämpas i år är jobbmöjligheterna överlag mycket goda.

Den ökade efterfrågan på arbetskraft det senaste året har inneburit att jobbmöjligheterna också förbättrats för flera yrken som endast kräver gymnasieutbildning. Men nästan sex av tio yrken med goda jobbmöjligheter är sådana som normalt kräver en eftergymnasial utbildning. Framförallt är det inom bygg och industrin som det kommer att finnas goda möjligheter att få ett jobb med en gymnasieutbildning. Då är det istället ofta viktigt att ha rätt gymnasieutbildning och god hantverkskompetens. Inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen är det många som får möjlighet att skaffa sig en första arbetslivserfarenhet

Framtidens arbetsmarknad

Inom de närmaste åren väntas fler jobb på Blekinges arbetsmarknad och de ökar framför allt inom yrken med eftergymnasial utbildning. Över 60 yrken i Blekinge har goda jobbmöjligheter. Främst gäller det yrken inom hälso- och sjukvården, men det ser ljust ut även inom data, teknik, utbildning, bygg och tillverkning. Tips för den som ska välja yrke är alltså att kombinera intresse med spaning på framtidens arbetsmarknad. Däremot tror man att det kommer att råda ett överskott på bland annat sekreterare, truckförare, försäljare och vårdbiträden.

Infrastruktur nu och i framtiden

Region Blekinge jobbar aktivt för att utveckla kollektivtrafiken i Blekinge och den fysiska och digitala infrastrukturen för att göra det bättre att bo i, verka i och besöka Blekinge. Bra kollektivtrafik är nyckeln till ett ökat bostadsbyggande och en attraktivare stadsmiljö. Med bättre kommunikationer och en mer utvecklad kollektivtrafik blir fler lägen i Karlskrona intressanta för nya bostäder. Bostäder som kan byggas med en lägre p-norm.

Genom att skapa bussfiler på infartsleden, sänka hastigheterna och göra andra miljöförbättringar minskar bullret i området. Det gör att det kommer att gå att bygga på områden som tidigare hade för höga bullernivåer för att kunna bebyggas. Med kollektivtrafik nära bostäder, hållplatser som är lätta att nå och mera frekventa avgångstider för bussar, minskar människors beroende av bil.

Blekinge trafikens uppdrag är att se till att det finns goda allmänna kommunikationer inom länet samt till och från Blekinge. Vår verksamhet utgörs av: tåg och bussar, både lokalt och regionalt, serviceresor och skolskjuts. Dessutom kör vi tåg till Danmark.

Varför satsa på infrastrukturen i Blekinge? Regional utveckling genom åtgärder i infrastrukturen ska bidra till tillväxt och sysselsättning i länet men har också som mål att stärka länets konkurrenskraft och öka medborgarnas sociala och ekonomiska välfärd.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.